Inici | Avís legal

CONDICIONS D'ÚS


En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, REMSA MEMORIAL SA l'informa que és titular del WWW.REMSAMEMORIAL.COM.


D'acord amb l'exigència de l'article 10 de l'esmentada Llei, REMSA MEMORIAL SA informa de les següents dades: El titular d'aquesta pàgina web és REMSA MEMORIAL SA, amb CIF A43102474 i domicili social en CRTA T 344 KM 1.8, 43870 AMPOSTA inscrita al Registre Mercantil de Tarragona, al tomo 806 , foli 57, full T-3262. L'adreça de correu electrònic de contacte amb l'empresa és info@remsamemorial.com.


USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS


La navegació, accés i ús pel website de REMSA MEMORIAL SA confereix la condició d'usuari, per la que s'accepten, des de la navegació per les pàgines de REMSA MEMORIAL SA, totes les condicions d'ús aquí establertes sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa d'obligat compliment legal segons el cas.


Les pàgines web de REMSA MEMORIAL SA proporcionen gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'usuari assumeix la seva responsabilitat en l'ús correcte del website. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:

-La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari en els formularis facilitats per REMSA MEMORIAL SA per a l'accés a certs continguts o serveis oferts per les webs. També serà responsable de l'ús que li doni a les claus d'accés que hagi obtingut amb la complementació dels formularis esmentats.

-L'ús de de la informació, serveis i dades ofertes per REMSA MEMORIAL SA contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l'ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del website.


POLÍTICA D'ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITATS


REMSA MEMORIAL SAno es fa responsable del contingut de les pàgines web a les que l'usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu website i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d'altres pàgines de la xarxa.
Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les que es pugui accedir per mitjà dels enllaços.


REMSA MEMORIAL SA declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany que, als usuaris del seu website, poguessin derivar-se de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència, REMSA MEMORIAL SA no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l'usuari.


MODIFICACIONS


REMSA MEMORIAL SA es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu website. Tant pel que fa als continguts de la website, com en les condicions d'ús de la mateixa o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través del seu website, de qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.


RESERVA DE COOKIES


REMSA MEMORIAL SA es reserva el dret d'utilitzar cookies en la navegació de l'usuari per les seves websites per facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l'empresa, REMSA MEMORIAL SA informa que les cookies s'associen a l'usuari anònim i al seu ordinador, i no proporcionen per si el nom i cognoms de l'usuari.
L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador de manera que se li informi de la recepció de cookies, podent, si així ho desitja, impedir que siguin instal · lades en el seu disc dur. No obstant, per l'accés a la website de REMSA MEMORIAL SA no serà preceptiva la instal·lació de cookies.


PROTECCIÓ DE DADES


De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, REMSA MEMORIAL SA informa als usuaris del seu website que les dades personals recollides per l'empresa mitjançant els formularis a les seves pàgines, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de TANATORIS i SERVEIS SA , amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts.
Así mismo, REMSA MEMORIAL SA informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición mediante un escrito a la dirección REMSA MEMORIAL SA; CRTA T 344 KM 1.8, 43870 AMPOSTA.


Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.


PROPIETAT INTELECTUAL


Els drets de propietat intel · lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per si o com a cessionària, a REMSA MEMORIAL SA Seran , per tant, obres protegides com a propietat intel.lectual per l'ordenament jurídic espanyol, serà d'aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.
Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel · lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització, de la totalitat o part dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment exprés de REMSA MEMORIAL SA.


ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ


REMSA MEMORIAL SA es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o per l'incompliment de les presents condicions.
La relació entre l'usuari i REMSA MEMORIAL SA es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar entre l'usuari i REMSA MEMORIAL SA, els jutjats o tribunals propis de la localitat d'AMPOSTA.


REMSA MEMORIAL, S.A.

Ctra. T-344 Km 1,8 | 43870 Amposta (Tarragona)

Tel. 902 160 438 | correu electrònic

avís legal


servei 24 hores - 902 160 438